Hệ thống báo cáo dành cho khách sạn lớn

Với hơn 100+ loại báo cáo, nhà quản lý sẽ dễ dàng theo dõi và đưa ra các quyết định sáng suốt

ezFolio - Nhà tư vấn tài chính đắc lực cho khách sạn cao cấp!

Ra quyết định kịp thời nhờ báo cáo hiệu suất hoạt động khách sạn

Nhà quản trị khách sạn có thể đưa ra những quyết định kinh doanh kịp thời nhờ việc theo dõi các báo cáo liên quan đến công suất hoạt động của khách sạn.

ezFolio cung cấp 100+ loại báo cáo chi tiết, đầy đủ, rõ ràng về công suất hoạt động của các bộ phận trong khách sạn.

Dự báo doanh thu với báo cáo tài chính

Dựa vào những báo cáo liên quan đến tài chính, nhà quản lý khách sạn sẽ nắm rõ được tình hình kinh doanh của khách sạn trong khoảng thời gian nhất định. Từ đó việc ước lượng doanh thu, lợi nhuận trong tương lai sẽ dễ dàng hơn.

Hãy lên kế hoạch kinh doanh khách sạn phù hợp từ báo cáo tài chính của ezFolio để đạt hiệu quả cao nhất.

Báo cáo lịch sử thu chi của khách sạn

Thông qua các báo cáo tình hình thu chi của phần mềm ezFolio, người quản lý có thể kiểm soát tiền mặt thực tế mỗi ngày, tuần, tháng có trong khách sạn một cách đầy đủ và chi tiết đến từng mỗi ca nhân viên.

Từ đó, nhà quản lý hoàn toàn lường trước được tình hình lỗ lãi của khách sạn thời điểm hiện tại, giúp kiểm soát thất thoát tài sản tối đa.

Báo cáo theo từng bộ phận chi tiết

Phần mềm ezFolio xây dựng hệ thống báo cáo theo từng bộ phận của khách sạn như Lễ tân, Buồng phòng, Thu ngân, ... và các loại báo cáo dành riêng cho bộ phận Quản lý.

Mỗi bộ phận ezFolio cung cấp hơn 20+ loại báo cáo chuẩn nghiệp vụ được tách riêng, phục vụ cho việc theo dõi hiệu quả hoạt động của các trưởng bộ phận tốt hơn.

Báo cáo đặt phòng trong tương lai

Các bộ phận có thể theo dõi được lượng khách sẽ đến trong thời gian tới, đến từ nguồn nào ở các báo cáo về tình hình phòng khách sạn.

Báo cáo này giúp nhà quản lý xác định được mức doanh thu có thể nhận được trong tương lai, từ đó đưa ra những kế hoạch kinh doanh cụ thể có lợi cho khách sạn.

Báo cáo kiểm toán đêm

ezFolio đã đầu tư nghiên cứu và xây dựng quy trình hạng mục kiểm toán đêm theo chuẩn nghiệp vụ và luôn trong trạng thái sao lưu dữ liệu liên tục. Tại mục kiểm toán đêm ghi nhận toàn bộ số tiền sẽ thu được trong một khoảng thời gian tuỳ chỉnh.

Nhà quản lý có thể kiểm soát tất cả các hoạt động giao dịch hàng ngày và doanh thu của khách sạn một cách dễ dàng và chi tiết.

GM khách sạn đã đánh giá như thế nào về báo cáo của ezFolio?

Hạng mục báo cáo của phần mềm rất rõ ràng, tôi có thể theo dõi được tình hình kinh doanh khách sạn dễ dàng hơn, từ đó đưa ra quyết định kinh doanh chính xác cho khách sạn A&EM.

Ông Michael Barker

Quản lý chung

Khách sạn A&EM

Dựa vào báo cáo tình hình kinh doanh và đặt phòng của khách sạn đã giúp tôi kiểm soát công việc của mình tốt hơn. Có hơn 20 loại báo cáo trong bộ phận của tôi và chia rất chi tiết giúp tôi nắm rõ hiệu suất bán hàng theo từng kênh, từng thị trường, từng nhân viên.

Chị Quỳnh

Quản lý chung

Khách sạn Oasis Hà Nội

Tôi đánh giá cao ezFolio nhờ việc cung cấp rất nhiều báo cáo giúp tôi theo dõi hoạt động khách sạn. Không hay có mặt ở khách sạn nên tôi thường xem báo cáo để cập nhật tình hình kinh doanh, nó giúp tôi yên tâm hơn khi giao việc điều hành khách sạn cho cấp dưới.

Chị Hương

Quản lý chung

Khách sạn Thái An Cửa Lò

Bắt đầu dùng thử 7 ngày

Trải nghiệm giải pháp tổng thể quản lý và kinh doanh cho khách sạn của bạn