Chức năng chính

Phân hệ quản lý Kho hàng

quan-ly-kho-hang
Phân hệ quản lý kho hàng

Chức năng quản lý kho của phần mềm ezFolio

 Nhập kho o Phiếu nhập o Tìm kiếm phiếu nhập  Xuất kho o Phiếu xuất o Thẻ kho o Chuyển kho  Khai báo o Nhà cung cấp o Khai báo kho o Danh mục bộ phận o Phân loại hàng hóa vật tư o Định mức tiêu hao o Đơn vị hàng hóa vật tư o Khai báo hàng hóa vật tư o Khai báo số dư đầu kỳ

Bài liên quan

Quản lý Lễ Tân

* Bộ phận lễ tân, khi giao ca phải nhận bàn giao trong sổ bàn giao trong đó bao gồm đồ đạc, các thông tin […]

Quản lý Buồng phòng

– Phân hệ quản lý buồng phòng giúp bộ phận phòng cập nhật & theo dõi trạng thái buồng phòng một cách thường xuyên nhất […]

Quản lý Kinh Doanh

Chức năng chính của phân hệ quản lý kinh doanh khách sạn  Sơ đồ phòng  Đặt phòng khách lẻ  Đặt phòng khách […]