Chức năng chính

Quản lý Kinh Doanh

anhprofile

Chức năng chính của phân hệ quản lý kinh doanh khách sạn

 Sơ đồ phòng  Đặt phòng khách lẻ  Đặt phòng khách đoàn  Tình hình sử dụng phòng  Kiểm tra tình trạng phòng  Quản lý nhóm, Tour, đại lý  Báo cáo doanh thu phòng  Báo cáo khách ở theo tháng  Báo cáo chi tiết công nợ  Báo cáo tổng hợp công nợ  Báo cáo doanh thu đặt phòng  Biểu đồ doanh thu  Thống kê theo Công ty, đại lý  Báo cáo tình hình phòng theo loại  Báo cáo tổng hợp đặt phòng  Báo cáo tình trạng đặt phòng  Báo cáo danh sách khách ở khách sạn  Dự báo tình hình sử dụng phòng

Support: 1900 6159 – Hotline: 0932  360 119

Bài liên quan

Quản lý Buồng phòng

– Phân hệ quản lý buồng phòng giúp bộ phận phòng cập nhật & theo dõi trạng thái buồng phòng một cách thường xuyên nhất […]

Quản lý sân Golf

Có tính năng cần thiết: quản lý Tee-time, phân quyền người dùng, cung cấp báo cáo… Giúp quản lý dễ dàng hoạt động tất cả […]