Chức năng chính

Quản lý Kinh Doanh

anhprofile

Chức năng chính của phân hệ quản lý kinh doanh khách sạn

 Sơ đồ phòng  Đặt phòng khách lẻ  Đặt phòng khách đoàn  Tình hình sử dụng phòng  Kiểm tra tình trạng phòng  Quản lý nhóm, Tour, đại lý  Báo cáo doanh thu phòng  Báo cáo khách ở theo tháng  Báo cáo chi tiết công nợ  Báo cáo tổng hợp công nợ  Báo cáo doanh thu đặt phòng  Biểu đồ doanh thu  Thống kê theo Công ty, đại lý  Báo cáo tình hình phòng theo loại  Báo cáo tổng hợp đặt phòng  Báo cáo tình trạng đặt phòng  Báo cáo danh sách khách ở khách sạn  Dự báo tình hình sử dụng phòng

Support: 1900 6159 – Hotline: 0932  360 119

Bài liên quan

Quản lý Buồng phòng

– Phân hệ quản lý buồng phòng giúp bộ phận phòng cập nhật & theo dõi trạng thái buồng phòng một cách thường xuyên nhất […]

Kết nối khóa từ

Chỉ cần sử dụng một phần mềm quản lý khách sạn duy nhất cho toàn bộ khách sạn Khả năng tránh thất thoát tiền phòng […]

Quản lý nhà hàng

Mô tả sơ bộ phân hệ quản lý nhà hàng trên hệ thống phần mềm quản lý Khách sạn ezFolio: – Tất cả điểm bán […]