Chức năng chính

Quản lý Lễ Tân

Lễ tân khách sạn

* Bộ phận lễ tân, khi giao ca phải nhận bàn giao trong sổ bàn giao trong đó bao gồm đồ đạc, các thông tin cần thực hiện cho khách như các giấy tờ, phong bì từ bên ngoài gửi cho khách, các phong bì đựng các khoản tiền như tiền đặt cọc, tiền quỹ…Nếu xảy ra mất mát trong ca nào thì ca đó phải chịu trách nhiệm.

* Các thông tin ca trước bàn giao lại cho ca sau phải được ghi rõ ràng trên giấy tờ, không nên bàn giao miệng vì rất dễ quên do tính chất công việc của lễ tân có rất nhiều các giao dịch.

* Khi nhận ca, lễ tân sẽ kiểm tra Hotel status để nắm bắt ngay vào công việc cần phải làm. Nếu là ca sáng thì xem sẽ còn bao nhiêu phòng check out, bao nhiêu phòng check in có phòng nào early C/I hoặc late C/O hay không. Nếu là ca chiều thì xem có phòng nào chưa check out trên máy hay không hoặc có phòng L.C.O hay không.

* Các thông tin quan trọng mà chưa làm đều phải ghi note nhắc nhở vào quyển lịch ngay trước mặt để không bị quên. Vd: thông tin early C.I, L.C.O, thanh toán đặc biệt.

* Khi nhận ca, lễ tân sẽ kiểm tra Hotel status để nắm bắt ngay vào công việc cần phải làm. Nếu là ca sáng thì xem sẽ còn bao nhiêu phòng check out, bao nhiêu phòng check in có phòng nào early C/I hoặc late C/O hay không. Nếu là ca chiều thì xem có phòng nào chưa check out trên máy hay không hoặc có phòng L.C.O hay không.

* Các thông tin quan trọng mà chưa làm đều phải ghi note nhắc nhở vào quyển lịch ngay trước mặt để không bị quên .Vd: thông tin early C.I, L.C.O, thanh toán đặc biệt…

Các chức chính của phân hệ quản lý Lễ Tân – Khách sạn:

 • Quản lý tình hình sử dụng phòng.
 • Sơ đồ phòng
 • Quản lý đặt phòng
 • Quản lý khách đoàn
 • Quản lý danh sách dự kiến checkin
 • Quản lý danh sách dự kiến checkout
 • Quản lý danh sách checkout
 • Quản lý danh sách hủy đặt phòng
 • Tìm kiếm
 • Quản lý danh sách khách lưu
 • Khai báo danh sách đại lý du lịch
 • Đổi phòng (Khách đã checkin)
 • Báo cáo tình hình phòng theo loại
 • Dự báo tình hình sử dụng phòng
 • Báo cáo chi tiết công nợ
 • Báo cáo tổng hợp công nợ
 • Báo cáo doanh thu lễ tân
 • Báo cáo đặt cọc
 • Báo cáo khách ở theo tháng

Bài liên quan

Kết nối khóa từ

Chỉ cần sử dụng một phần mềm quản lý khách sạn duy nhất cho toàn bộ khách sạn Khả năng tránh thất thoát tiền phòng […]

Quản lý nhà hàng

Mô tả sơ bộ phân hệ quản lý nhà hàng trên hệ thống phần mềm quản lý Khách sạn ezFolio: – Tất cả điểm bán […]

Quản lý Kinh Doanh

Chức năng chính của phân hệ quản lý kinh doanh khách sạn  Sơ đồ phòng  Đặt phòng khách lẻ  Đặt phòng khách […]