Chức năng chính

Quản lý phòng Gym, Spa

  • Hiển thị giá của từng dịch vụ, tình hình Booking…
  • Thu hút khách hàng và tăng doanh thu lên mức tối đa
  • Quản lý hiệu quả hơn các thông tin về khách hàng

Bài liên quan

anhprofile

Quản lý Kinh Doanh

Chức năng chính của phân hệ quản lý kinh doanh khách sạn  Sơ đồ phòng  Đặt phòng khách lẻ  Đặt phòng khách đoàn  Tình hình sử dụng phòng  Kiểm tra tình trạng phòng  Quản lý nhóm, Tour, đại lý  Báo cáo doanh thu phòng  Báo cáo khách […]

Phân hệ quản lý Kho hàng

Chức năng quản lý kho của phần mềm ezFolio  Nhập kho o Phiếu nhập o Tìm kiếm phiếu nhập  Xuất kho o Phiếu xuất o Thẻ kho o Chuyển kho  Khai báo o Nhà cung cấp o Khai báo kho o Danh mục bộ phận o Phân loại hàng hóa vật tư […]