Chức năng chính

Vì sao ezCloud thu phí người sử dụng?

Phần mềm quản lý khách sạn của ezCloud luôn chạy ổn định là do ezCloud chi kinh phí để duy trì và đầu tư hệ thống server. Việc duy trì phí sử dụng tạo một ràng buộc giữa bạn và ezCloud. Điều này khiến ezCloud phải luôn hoạt động tốt nhất. Nhờ đó bạn mới tin tưởng và duy trì dịch vụ những năm tiếp theo.

Bài liên quan